• Den 7 april håller hedersmedlemmen Fredrik Hedén föredrag i biografen Röda Kvarn i Lidköping om sin tid efter han slutat som flottiljchef på F 7. Det kommer att handla om Heavy Airlift Wing i Ungern och US European Command i Stuttgart. Kamratföreningens medlemmar får inbjudan per brev.
  • Den 9 maj kommer F 7 Kamratförening ha årsmöte på flottiljen med efterföljande information om aktuellt i Försvarsmakten och middag på Parkmässen. Kallelse skickas till medlemmarna per brev.
  • F 6 sattes upp för 80 år sedan. Detta högtidlighålls i Karlsborg den 29 alternativt 30 juni.
  • Kamratföreningens höstresa går i år till Försvarsmaktens skolor i Halmstad (Försvarsmaktens tekniska skola, officershögskola) och världsarvet Grimetons radiostation. Det blir en bussresa 4-5 september.