• Den 19 juni är medlemmar i kamratföreningen inbjudna till flottiljchefens halvårsgenomgång.
  • Lördagen den 29 juni anordnas Anhörigas dag på F 7. Medlemmar i kamratföreningen är inbjudna deltaga.
  • F 6 sattes upp för 80 år sedan. Detta högtidlighålls i Karlsborg den 1 juli. Samling sker vid A32 Lansen klockan 13.00.
  • Kamratföreningens höstresa går i år till Försvarsmaktens skolor i Halmstad (Försvarsmaktens tekniska skola, officershögskola) och världsarvet Grimetons radiostation. Det blir en bussresa 4-5 september.