Styrelse

Vid årsmötet 2020 valdes nedanstående styrelse:

Ordförande                Nils Ullgren

Vice ordf.                   Olof Pettersson

Sekreterare                Jan Wikström

V sekreterare              Jörgen Wike

Kassör                        Mats Karlsson

AG sammankallande  Ingemar Gustavsson

Tidningsredaktör        Vakant

 

Arbetsgruppen

                         Ingemar Gustavsson (sammankallande)

                         Hans Dellenborg

                         Leif Guilotte

                         Ove Larsson (museiintendent)

                         Börje Gunnarsson