Årsorientering

2012-11-01

I år skall F 7 ha sin årsorientering den 6 december för all personal i garnisonen. Fflottiljchefen brukar bjuda in kamratföreningens medlemmar.