Bilder, ny huvudrubrik

2015-08-23

Kamratföreningen fick uppdraget att ta fram bilder från F 7 75-åriga historia att visas vid flygdagen den 4 juli. Bilderna är hämtades från fotoalbum i F 7 Gårds- och Flottiljmuseum och visades som bildspel i markutställningen. Flottiljen har tackat kamratföreningen för nedlagt arbete.  Bilderna finns nu på kamratföreningens hemsida.

En ny huvudrubrik "Bilder" har skapats. Under denna finns nu två bildmappar, en med alla flygplan- och helikoptertyper som tillhört F 7 och en med vardagsbilder från verksamheten på F 7 under de 75 åren. När du klickar på en bildmapp visas miniatyrer av mappens alla bilder. Klickar du på en miniatyrbild förstoras den. Med mus-pekaren i högerkanten av den förstorade bilden kan man klicka fram nästa bild.