F 7 Årsorientering

2014-11-17

Flottiljchefen har vänligheten att bjuda in medlemmar i F 7 Kamratförening till årsorientering vid Skaraborgs flygflottilj den 11 december 2014. Programmet pågår från klockan 10.10 till cirka 15.00. Flottiljen bjuder på lunchförtäring. Alla medlemmar får en personlig inbjudan med brev. Där framgår hur anmälan skall ske och sista dag för anmälan.