F 7 årsorientering 2013

2013-11-01

F 7 årsorientering blir i år den 12 december. Vi hoppas den nytillträdde flottiljchefen överste Michael Cherinet följer traditionen att bjuda in kamratföreningens medlemmar.