F 7 flygdag 4 juli

2015-06-16

Flygdagen den 4 juli närmar sig. För att bemanna muséet och kamratföreningens utställning i hangaren behöver vi ett antal medlemmar som ställer upp.
Ju flera vi blir desto kortare tid blir vi upptagna.

Sprid till alla medlemmar ni har kontakt med att, om inget annat meddelas, träffas vi kl 0800 i muséet och fördelar tider.