F 7 inbjudan till VIGGEN-jubileum

2017-01-29

Ärade medlemmar ur kamratföreningarna.


Onsdagen den 8 februari är det på dagen 50 år sedan Viggen 37-1 startade för första gången vid flygfältet i Linköping. Skaraborgs flygflottilj uppmärksammar detta med en dag av studiebesök och föreläsningar med piloter och medarbetare som var högst delaktiga i införandet av Viggen vid F 7 och Såtenäs.

Chefen för Skaraborgs flygflottilj bjuder in medlemmar vid kamratföreningarna F6, F7, F9 och E1 att delta vid studiebesöket under förmiddagen samt vid föreläsningarna under eftermiddagen.

Transport
Flottiljen anordnar busstransport från och till Karlsborg samt Göteborg för de medlemmar som meddelar intresse för detta. På- och avstigning kan även ske vid rastplats kanotklubben i Lidköping.

Program
Det preliminära programmet ser ut som följer:

07:15 Buss från Karlsborg, påstigning vid rastplats Öltappen.
Bussen passerar Lidköping med påstigning vid rastplats kanotklubben ca 08:30.
07:30 Buss avgår från Göteborg, påstigning vid Gustav Adolfs torg.
09:00 Uppstart med mingelfika
09:30 Besök vid Flygunderhållsenheten, Transport- och specialflygenheten samt
// Swedish Air Force Historic Flight.

11:45 Lunch i matsalen (betalas av den enskilde)

12:45 Samling i hangar 94 inför eftermiddagens föreläsningar. Fika i programmet.
13:00 ”Hur blev Viggen Viggen” – Klas Jonsson
”Viggens introduktion” – Christer Hjort
”Vad innebar Viggen för flygstridskrafternas slagkraft” – Christer Salsing
”Omskolning och vingbrott” – Ola Gynäs
”Vad har Viggen inneburit för F 7 och Såtenäs” – Ove Larsson
Flyguppvisning Viggen alt ”Känslan av att fortfarande få flyga Viggen” – Stellan Andersson

17:00 Bussar avgår mot Lidköping/Karlsborg samt Göteborg.
17:00 After Work med Viggentema på Parkmässen
//Kväll