Flottiljens Dag

2013-08-09

F 7 anordnar Flottiljens Dag lördagen den 31 augusti. Kamratföreningens medlemmar är välkomna att utan särskild anmälan ta del av verksamheten. Det blir intressanta utställningar och flyguppvisning med både på flottiljen lokaliserade veteranflygplan och i dag tjänstgörande flygplan. Gårds- och Flottiljmuseet hålls öppet. Grindarna är öppna klockan 1000-1500. Kamratföreningens medlemmar äter gemensam lunch till självkostnadspris på Parkmässen klockan 1200. Föranmälan krävs för att få sitta vid gemensamt bord. Skriv till kontakt@f7kamrat.se eller ring sekreteraren, tel: 0510-19220. Betalar gör du före maten på Parkmässen.