Föreningens föreslagna logotype.

2015-02-17

 

Här ser du styrelsens förslag till föreningens logotype.

Vid årsmötet den 20 maj får du framföra dina synpunkter

på förslaget och delta i omröstningen.

Kallelse till årsmötet får alla medlemmar med posten

senast tre veckor före årsmötet.