Halvårsorientering och anhörigdag på F 7

2017-05-12

Flottiljchefen berättade i samband med kamratföreningens årsmöte att F 7 genomför halvårsorientering den 29 juni och anordnar anhörigdag på Såtenäs den 1 juli. Inbjudan till F 7 Kamratförening att delta vid båda tillfällena är aviserad.