Inbjudan från Chefen för Skaraborgs flygflottilj

2017-05-27

 


INBJUDAN

Chefen för Skaraborgs flygflottilj, överste Lars Helmrich, har vänligheten inbjuda medlemmar ur F 6, F 7, F 9 och E 1 kamratföreningar till halvårsgenomgång och anhörigdag på F 7. Se nedanstående inbjudan.

Ärade medlemmar ur kamratföreningarna.
Torsdagen den 29 juni genomför chefen för Skaraborgs flygflottilj en halvårsgenomgång med anställda vid garnisonen. Syftet med genomgången är att orientera personalen om pågående och kommande verksamheter vid flottiljen. Under genomgången hålls även ett antal korta föredrag från representanter ur flottiljen i syfte att höja kunskapen om aktuella centrala och lokala ärenden.

Utöver detta utdelas NOR och andra utmärkelser.

Lördagen den 1 juli anordnas anhörigas dag. Syftet är att ge anhöriga till garnisonens personal en större förståelse för flottiljens och garnisonens verksamheter. Alla enheter visar delar ur det arbete de dagligen utför på F 7. Två uppvisningar med JAS 39 Gripen kommer att genomföras.

Chefen för Skaraborgs flygflottilj bjuder in medlemmar vid kamratföreningarna F 6, F 7, F 9 och E 1 att delta vid halvårsgenomgången och anhörigdagen.

Program halvårsgenomgång
12:55 Platserna intagna
13:00 C F7 Inledning
Föredragningar
14:30 Paus med fika
NOR och utmärkelser
Aktuellt på F 7 idag och i närtid
16:30 Slut halvårsgenomgång

Program anhörigdag
09:00 C F7 hälsar välkommen och informerar övergripande om F 7 verksamhet
10:00-15:00 Visning JAS 39 Gripen
Visning MSS
Visning Demo Luft
Visning av materiel och verksamheter vid Flygbaskompaniet
Visning Tp84 Hercules

Anmälan
Medlemmar ur F 7 Kamratförening som önskar delta anmäler sig med föreningens e-post: kontakt@f7kamrat.se. Lämna uppgift om namn, personnummer och vilken/vilka dag(ar) du önskar delta. Anmälan måste göras senast måndagen den 12 juni. Du som saknar e-post får anmäla dig till sekreteraren, Jan Wikström, telefon: 0510-19220.