Inbjudan till F 7 Årsorientering

2013-12-04

Chefen för F 7, överste Michael Cherinet, har vänligheten inbjuda medlemmar i F 7 Kamratförening till flottiljens årsorientering.

Tid: 2013-12-12 klockan 1000 - 1445.

Anmälan: Obligatorisk anmälan till kamratföreningens kassör, Mats Karlsson, senast den 10 december.

                   För inpassering till F 7 krävs namn och personnummer.

                   E-post: mats.uno@telia.com. Tel: 0510-80194. Mobil: 070-3281049.