Korum och F 7 Årsorientering

2015-12-14

 

Vi tackar Chefen för Skaraborgs Flygflottilj för inbjudan till korum och F 7 Årsorientering på Nobeldagen.
 
Flottiljpastorn Josef Ekesryd hälsade välkommen till korum i Tuns kyrka. Det var cirka tio år sedan F 7 genomförde korum senast. Pastorn höll en adventsbetraktelse om himmelen, betydelsefull i kristendomen och även för flygvapnet. Vi fick lyssna till vacker sång-och musik med Linda och Erika från Soldathemmet.
 
Årsorienteringen ägde rum i Hangar 94. Vid ankomsten bjöd flottiljen på glögg och pepparkaka. 28 elever från Tuns skola framförde en uppskattad luciatablå.
 
Flottiljchefen, överste Michael Cherinet, hälsade alla 650 närvarande välkomna. Av dessa var 70 medlemmar i F 7 Kamratförening. C F 7 gjorde en resumé över det gångna året:
- Flygenheten har utbildat Gripen-piloter inte bara från Sverige utan även från Tjeckien, Ungern och Brasilien. Mycket tid har ägnats åt incidentberedskap. Traditionen att flyga julgran återupptogs i år. Tio JAS 39 flög över tio västsvenska städer i formation liknande en julgran med landningsljusen tända.
- Flygunderhållskompanierna bedriver flygvapnets mest effektiva flygtidsproduktion. Planerat flygtidsuttag har kunnat tas ut med råge.
- 26. Flygbaskompaniet berömdes för deras fälthållning och väl genomförd fältövning, där improviserad verksamhet från krigsbas övades.
- Transport- och Specialflygenheten har landat på ett stort antal flygplatser i världen och genomfört sex missioner i Mali.
- Materielsystemkontoret (MSK) har till stora delar överförts till Försvarets Materielverk (FMV).
- Efter tio års support av tjeckiska flygvapnets Gripen-division har all F 7-personal återvänt hem. Nu kan tjeckerna klara sig själva. Nästa år är det dags att ta hem supporten i Ungern.
- En mycket lyckad flygdag genomfördes den 4 juli med cirka 45 000 besökare.
 
Försvarsmakten har fått en ny ÖB, flygvapengeneralen Micael Bydén. Hans huvuduppgift är att genomföra det försvarsbeslut riksdagen fattat i år: Ett starkare försvar. ÖB devis är: Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar alla utmaningar. Det som kallas ”den strategiska timeouten” är över. För F 7 innebär försvarsbeslutet att hela F 7 blir krigsförband inklusive de två Gripen-divisionerna.
 
Chefen för flygenheten, överstelöjtnant Michael Lundquist , var tidigare divisionschef på F 17. År 2010 fick han i uppgift att bygga upp en krigsdivision beredd att ombasera till oroshärd någon stans i världen. Divisionen ingick i den cirka 2 000 man starka insatsstyrkan EAW BG 11 med förband från armé, marin och flygvapen, som inom tio dagar skulle kunna rycka ut. År 2011 blev det skarpt läge när divisionen underställdes NATO-styrkan, som förde krig mot Libyen. Mikael berättade att man förberett sig på alla tänkbara problem som kunde dyka upp. I verkligheten fick man många problem som inte förutsetts. Flygvapnet hade ju inte varit i krig på 50 år (Kongo). Problemen gick dock att lösa och divisionens insatser genomfördes till belåtenhet.
 
Major Daniel Lavén informerade om Försvarsmaktens deltagande i ”Military World Games” i Sydkorea. I detta ”militära OS” deltog 9000 militärer från 117 länder. De tävlade i 24 sportgrenar. Från Sverige deltog 104 kvinnor och män. Daniel tävlade i triathlon. Han deltog i tremannalaget som tog guld före Ryssland och USA. Amerikanarna var besvikna på sig själva, men gladde sig i alla fall åt att inte Ryssland vann. När tävlingarna avslutades kunde de svenska deltagarna åka hem med fyra guld, ett silver och två brons.
 
Innan major Lavén lämnade podiet utnämnde flottiljchefen honom till Årets idrottare och överlämnade en pokal. Daniels insatser i triathlon vid ”militära OS” var guld i lag och fjärde plats individuellt. Flottiljchefen fortsatte med att dela ut förtjänsttecken till sex medarbetare för ”Nit och Redlighet i Rikets tjänst”. Major Håkan Brandt förärades F 7 Förtjänstmedalj för sina insatser som informatör. Skämtsamt uttryckte C F 7 det med att Håkan varit ”F 7:s megafon som satt flottiljen på kartan”.
 
Årsorienteringen avslutades med att stridsledningen fick presentera sig. En stridsledningscentral byggdes upp på podiet och radarbild över Östersjön presenterades på storbildsskärm. Ett fingerat incidentberedskapsuppdrag spelades upp, där F 7 har en beredskapsrote på Visby flygplats. Luftbevakaren upptäcker ett oidentifierat flygplan i närheten av Gotska Sandön. Det har sydlig kurs och kommer att beröra svenskt luftrum om kursen bibehålls. Jaktledaren beslutar om identifiering. Piloterna startar sina två JAS 39 och jaktstridsledaren leder dem mot det oidentifierade flygplanet. Så småningom får JAS-piloterna ögonkontakt och kan rapportera att det är en SK 60. Detta var en beredskapskontroll som flygvapnet gör då och då för att se om stridsledningscentralen och piloterna är alerta.