SMKR Västra region

2017-09-14

F 7 Kamratförening är medlem i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR. Man har indelat landet i sex regioner. Vi tillhör SMKR Västra region. Den 12 september samlades representanter från regionens kamratföreningar (31 stycken) i Marinstugan, som ägs av Flottans Män i Göteborg.

Deltagarna presenterade sina respektive kamratföreningar och berättade om sina olika aktiviteter. Där gavs många goda idéer att ta med sig hem.

SMKR har påverkat innehållet i Högkvarterets verksamhetsuppdrag till förbandscheferna. Förband skall på olika sätt stödja de kamratföreningar som är hänvisade till förbandet. Ordföranden i SMKR, Anders Emanuelsson, tryckte på att alla kamratföreningar bör ha ett avtal med sitt moderförband. Det skall reglera vad kamratföreningen kan hjälpa till med och vilket stöd förbandet skall ge.

SMKR hemsida, www.smkr.se, innehåller mycket nyttig information för landets kamratföreningar. Titta gärna på den.