Stöd till F 7

2017-04-15

Ett avtal mellan F 7 och kamratföreningen håller på att tas fram där föreningen och F 7 lovar ge varandra ömsesidigt stöd.

Tiden maj till september skall F 7 Gårds- och Flottiljmuseum ha öppet några timmar varje söndag. Du som är medlem i kamratföreningen kan göra en insats för F 7 genom att delta i öppethållningen någon eller några gånger. Reseersättning utgår. Anmäl dina möjligheter på föreningens e-postadress kontakt@f7kamrat.se så får du vidare instruktioner.