Vi firade Viggen 50 år

2017-02-09

Den 8 februari uppmärksammades att det var 50 år sedan flygplan 37 Viggen flög för första gången. Chefen för Skaraborgs flygflottilj bjöd in medlemmar vid F 6, F 7, F 9 och E1 kamratföreningar att delta vid studiebesök under förmiddagen samt vid föreläsningar på eftermiddagen. Från Karlsborg hämtade flottiljen 31 och från Göteborg sju medlemmar med buss. F 7 Kamratförening anmälde 49 deltagare. Till eftermiddagen var Grästorp Essunga Flyghistoriska Sällskap (GEFS) inbjudna. De deltog med 45 medlemmar varav flera även är medlemmar i F 7 Kamratförening.

Förmiddagen
Ställföreträdande flottiljchefen överste Marcus Björkgren hälsade oss välkomna och berättade kort om aktuellt på flottiljen. Efter fika tog vi oss till 2. flygunderhållskompaniets hangar. Indelade i tre grupper fick vi förevisat JAS 39C, dess beväpning och pilotens förutsättningar att klara de påfrestningar han utsätts för i Gripen.

Eftermiddagen
Efter lunch samlades vi tillsammans med en del av F 7 personal i Hangar 94, där det påpassligt nog fanns en Viggen uppställd. Flottiljchefen Lars Helmrich hälsade nytillkomna välkomna och informerade om omvärldsutvecklingen. Hela flottiljen är nu krigsförband och de olika delarna jobbar med sina krigsplanläggningar. Övningsverksamheten tilltar och efter semestern genomförs Aurora, den största försvarsmaktsövningen sedan 1993. C F 7 gjorde en resumé över Viggenepoken i flygvapnet. Under de 50 åren har 53 Viggen havererat och 19 piloter har fått sätta livet till.

Klas Jonsson kåserade över ämnet ”Hur blev Viggen Viggen”. Han var flygingenjör på F 7 när AJ 37 var ny. Sedan dess har han bland annat hunnit vara flygchef på SAS och chef för militära luftfartsinspektionen. Viggen konstruerades mot en kravbild, där flygplanet skulle kunna flyga i överljud på lägsta höjd och i dubbel ljudfart på hög höjd. Det skulle kunna operera från korta fältlängder. Navigatören skulle ersättas av en centralkalkylator som bland annat utförde navigeringsberäkningar. Den var på hela 25 kbyte och vägde 70 kg. För att reducera flygtidsbehovet anskaffades simulatorer. Landning i dåligt väder på flygvapnets baser kunde göras med hjälp av taktiskt instrumentlandningssystem (TILS). Klas kommenterade även flygvapnets haveristatistik som successivt förbättrats sedan Viggen infördes. En vägg i minnesrummet på Tre Vapen i Stockholm har inristat cirka 1000 namn på omkomna besättningsmedlemmar i Försvarsmakten sedan 1912.

Christer Hjort, tidigare flygchef på F 7 och siste flottiljchefen på F 15, fick flyga in sig på Viggen hösten 1973. Han utsågs till flygvapnets förste uppvisningspilot på Viggen. Det blev ett stort antal flyguppvisningar inte bara i Sverige utan även utomlands under åren 1974-81. Han visade Viggens prestanda tre gånger i Le Bourget och två gånger i Farnborough. Det blev nästan 24 år som Viggen-pilot för Christer. Sista passet ledde han en Viggen-formation med 19 flygplan vid nedläggningen av F 15 1997-06-30.

Christer Salsing har också varit flygchef på F 7 och var stabschef på E 1 när eskadern avvecklades. Han beskrev hur Viggen användes för att skapa ett slagkraftigt flygvapen.

Ola Gynäs var den förste som råkade ut för vingbrott på AJ 37. Han berättade livfullt hur han en vacker sommardag 1974 flög som fyra i en grupp övande avancerad flygning. Plötsligt svartnade allt. Han vaknade upp hängande i sin fallskärm med högerarmen ur led och ett öga igenmurat. Senare inträffade ytterligare två vingbrott. Ola och en pilot till klarade sig utan att själva ha utlöst räddningssystemet. Vingbrotten orsakade flygstopp med Viggen från oktober 1975 till mars 1976 under tiden orsakerna utreddes. Man fann att en underdimensionerad vingbalk var orsaken.

Ove Larsson, handläggare för Såtenäs Gårds- och Flottiljmuseum, berättade vad Viggen betytt för F 7. Redan i juli 1969 bestämdes att F 7 skulle bli den första Viggen-flottiljen. 1971 tog flottiljchefen Bengt Lehander emot det första Viggenplanet 37.001. Inför introduktionen av Viggen fick F 7 möjlighet att förbättra sitt byggnadsbestånd. Det blev ny flottiljverkstad, nytt flygledartorn, simulatorbyggnad och två nya hangarer. Ove berättade lite om ekonomin kring Viggen. Staten anslog 1,5 miljarder för planerat 800 flygplan. Sluträkningen för de 329 tillverkade flygplanet blev hela 14 miljarder.

Dagens höjdpunkt var när gästerna gick ut ur hangaren och fick se en AJS 37 genomföra flyguppvisning i skymningsljuset. Det är den enda AJS 37 som är i luftvärdigt skick. Swedish Air Force Historic Flight vårdar den ömt. När Stellan Andersson landat parkerade han framför publiken. I flygplanet fanns en resväska. Flygteknikerna plockade ur väskan. I den låg vykort till minne av dagen. Varje deltagare fick var sitt exemplar.