E 1 stabsplats "Björn"

Utanför Jung finns byggnader kvar från Första flygeskaderns (E 1) före detta hemliga stabsplats varifrån "ÖB klubba" skulle ledas. Det var attackdivisionerna som fanns utspridda på sina krigsbaser i orostider. Stabsplatsen kallas "Björn" efter eskaderchefen generallöjtnant Björn Bjuggren, som var Första flygeskaderns chef 1952-1964.

E 1 Kamratförening har ställt i ordning en del av stabsplatsen för att kunna visa hur man jobbade där under kalla kriget. Vår kamratförening planerar besöka anläggningen under sakkunnig ledning. Medlemmarna kallas per brev.

 

F 7 Årsorientering

Överste Adam Nelson, F 7 flottiljchef, har bjudit in kamratföreningens medlemmar att närvara vid F 7 Årsorientering dne 14 december.