F 7 Årsorientering

Flottiljchefen bjuder in medlemmar i F 7 Kamratförening till Årsorientering den 15 december.

 

Bussresa den 26-27 augusti

F 7 Kamratförening inbjuder medlemmar delta i en bussresa till Robotmuseet i Arboga den 26 augusti och Försvarsmaktens flygdag på F 16 i Uppsala den 27 augusti. Alla medlemmar får inbjudan med program per post.

 

Halvårsgenomgång den 30 juni

Chefen för Skaraborgs flygflottilj, överste Malin Persson, har vänligheten bjuda in kamratföreningens medlemmar till halvårsgenomgång torsdagen den 30 juni i hangar 94 med följande program:
09:00 Fika, möjlighet till mingel och static display JAS 39E
09:30 Platserna intagna
09:35 C F 7 inledning
09:55 SAAB presenterar JAS 39E
10:55 Utmärkelser
11:50 Lunch (egen försorg, restaurang Matbiten och ev Parkmässen öppen)
13:30 Platserna åter intagna
13:30 Inspirationsföreläsning ”Min svagaste länk” av Nils van der Poel.
14:30 C F 7 avslutning
14:50 Slut
 

Veterandagen den 29 maj

En mindre minnesceremoni/kransnedläggning kommer äga rum i Lidköping.

Vi vill välkomna de som vill och kan som åhörare/publik vid detta tillfälle.

Plats: Lidköping – Örthagsparken, vid minnesmonumentet

Tid: start 29 maj kl. 10:00 (Överflygning beräknad till 10:20)

Syftet med kransnedläggningen vid minnesmonumentet i Lidköping är att:

- Uppmärksamma de veteraner som tjänstgör och har tjänstgjort internationellt.

- Värna om och skapa erkänsla för våra utlandsveteraner.

- Uppmärksamma utlandsveteraner i samband med genomförandet av veterandagen den 29 maj vid minnesmonumentet i Lidköping.

Representant från F7´s förbandsledning kommer vara på plats och ha en kransnedläggning samt hålla ett kortare tal. Ceremonin avslutas med en överflygning av JAS 39 kl. 10:20.

Om åhörare/ publik själva önskar lämna blommor eller liknande vid monumentet, ber vi er göra detta efter att vi genomfört kransnedläggning!

Varmt Välkomna!

Mvh

Jimmy Lidsund

Veteran och anhörigsamordnare

F7 Såtenäs - SKARABORGSFLYGFLOTTILJ