Historik

F 7 Kamratförening bildades på initiativ av dåvarande flottiljchefen överste Barkman vid ett sammanträde med Företags- och Flottiljnämnden den 16 augusti 1965. Den som var berättigad enligt stadgarna och önskade bli medlem fick en medlemsnål att bära på bröstet. De första 25 åren var verksamheten inte särskilt organiserad. Första årsmötet hölls så sent som 1989.

 

Medlemsskap

Stadgarna säger att nuvarande samt tidigare anställda och värnpliktiga eller annan person som känner gemenskap med F 7 får bli medlem. Årsmötet kan utse hedersmedlemmar. Tidigare chefer för F 7 är hedersmedlemmar.

 

Aktiviteter

Årsmöten brukar genomföras på F 7 kombinerat med studiebesök vid någon enhet, information från flottiljledningen och middag på Parkmässen.
Varje höst ordnar vi en bussresa till någon för medlemmarna intressant plats.
Medlemmarna hjälper flottiljen att hålla F 7 Gårds- och Flottiljmuseum öppet.
En A32 Lansen har restaurerats till flygdugligt skick och disponeras numera av Swedish Air Force Historic Flight.
Medlemmar har restaurerat Bagarstugan, Såtenäs äldsta byggnad.

Varje år brukar flottiljchefen bjuda in medlemmarna till årsorientering och andra aktiviteter.
 

Medlemstidning

Sedan år 2000 har medlemmarna fått tidningen SÅTENÄSGRIPEN med ett nummer per år.


Kontakt


e-post: kontakt@f7kamrat.se

Facebook: @f7kamrat

Postadress: F 7 Kamratförening,  530 32  Såtenäs