Styrelse

Vid årsmötet 2021 valdes nedanstående styrelse:

Ordförande                 Nils Ullgren

Vice ordf.                    Olof Pettersson

Sekreterare                Jan Wikström

V sekreterare             Jörgen Wike

Kassör                        Mats Karlsson

AG sammankallande  Börje Gunnarsson

Tidningsredaktör         Jan Wikström

 

Arbetsgruppen (AG)

                         Börje Gunnarsson (sammankallande)

                         Håkan Brandt

                         Herbert Hartman

                         Leif Guilotte (museiombud)

                         Ove Larsson (museiintendent)

Tidningsredaktion

                         Jan Wikström

                         Emma Hurtig

                         Carianne Holst Abelsson