ÅRSORIENTERING 2016

2016-12-28

Chefen för Skaraborgs Flygflottilj hade även i år vänligheten att inbjuda kamratföreningens medlemmar att närvara vid flottiljens Årsorientering, som genomfördes den 15 december. 72 medlemmar hade anmält sig, vilket är rekord.

Flottiljchefen inledde med att kommentera viktiga händelser under det gångna året. Mycket kretsade kring den nygamla uppgiften, som utgått från riksdag och regering, att förbereda försvar av vårt land: ”Öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade förmågan i totalförsvaret”. Överbefälhavaren ger följande uppmaning till sina förband: ”Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning”.

Flottiljen utgör numera flera krigsförband med uppgifter som skall planeras och övas. Mycket av detta har genomförts under året. ”Cross Border Training” (CBT) har genomförts, där Försvarsmakten övat försvar gemensamt med Norge och Finland.

En viktig förändring är att ansvaret för logistiken återförs från Försvarets Materielverk till Försvarsmakten för att öka flexibiliteten. Kustförsvaret har stärkts genom återuppsättning av kustrobotförband. Flygvapnet har fått ny materiel i form av jaktroboten Meteor till Gripen och tillförsel av Helikopter 14.

Speciella uppgifter till F 7 under året har varit underhållstransporter med Hercules i Mali och firandet av att flygvapnet är 90 år. Det senare gjordes med överflygning av Stockholm den 1 juli och deltagande i flygdagarna på Malmen den 27 och 28 augusti.

Vi fick uppleva en luciatablå med 27 elever från Tuns skola. Det blev både allvar och spex. De avslutade med att sjunga ”Vi vill ha en riktig jul”, vilket alla åhörare höll med om.

Flygtekniker Ove Larsson vid 1:a flygunderhållskompaniet har som deluppgift att svara för F 7 Gårds- och Flottiljmuseum. Vid Årsorienteringen hade han till uppgift att berätta om ”Historia kring F 7”. Han inledde med år 1392, då det finns dokumenterat att Harald Lake var ägare till Såtenäs. Godset har haft 35 kända ägare. 1938 sålde hovjägmästare Lund godset till staten för 685 000 kr. Maskiner, djur och andra ägodelar såldes på en av traktens största auktioner. Flottiljen sattes upp 1 juli 1940. Det första haveriet på F 7 inträffade med Caproni samma år. Tre ombord dog. En av dessa saknade anhöriga. Han jordfästes på Tuns kyrkogård och flottiljen lät uppföra en gravsten. Den finns nära ingången till kyrkan. Ett annat minnesmärke som flottiljen låtit bevara är en stjärtbom från en havererad A 21R. Den finns att beskåda inne på flottiljområdet.

De cirka 600 närvarande utspisades till lunch med var sin tallrik med julmat, julmust och kaffe. Självserveringen organiserades som vanligt effektivt och smidigt. Deltagarna lät sig väl smaka.

Fredrik Konnander från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) höll en föreläsning om ”Påverkanskampanjer och psykologiskt försvar”. Han informerade om att Ryssland byggt upp resurser för att påverka folk i andra länder med hjälp av Internet.

Sista punkten på Årsorienteringen var medaljutdelning. F 7 förtjänstmedalj i silver tilldelades Hans Utterberg för sina insatser för flottiljens personal som tjänstgör på ”Heavy Air Lift Wing”, Papa i Ungern. 17 anställda hedrades för 30 års ”Nit och redlighet i statens tjänst”. Tio av dessa var närvarande. Linda Olofsson utnämndes till ”Bäste idrottare inom garnisonen”. Hon är svensk mästare i banskytte på 50 meter och kom fyra i VM. Flottiljchefen berättade att Peter Fällén förärats trofén ”Best individual flying demonstration” för sin flyguppvisning med Gripen vid RIAT 2016 i Fairford, England. Det är världens största militära flyguppvisning. Informationschefen John Lidman fick ett specialpris av flottiljchefen för sina PR-insatser för flottiljen.

Avslutningsvis fick vi se och höra en inspelad sång med flottiljledningen utklädda i allehanda utstyrslar sjungande ”Vill ha mer jul”.