Chefstack till E 1

2016-10-06

Chefstack till E 1 på F 7

Ett inslag i högtidlighållandet av Flygvapnet 90 år är att flygvapenchefen Mats Helgesson reser runt för att tillsammans med Kamratföreningar hedra nedlagda organisationer, och fredagen 9 september var turen kommen till Första flygeskadern stab (E 1).

F 7 hade fått äran av värdskapet för ceremonin som en passande plats, eftersom inget fast etablissemang längre återstår av E 1 stab.

Bland de omkring tjugotalet närvarande märktes, utöver flygvapenchefen, siste chefen för E 1 Bert Stenfeldt med fru, ordföranden i E 1 kamratförening Christer Salsing och förstås flottiljchefen Lars Helmrich i egenskap av värd för sammankomsten. Även ordföranden i F 7 kamratförening, Nils Ullgren, med förflutet inom E 1 fanns på plats.

Historik

Sällskapet fick se en film om E 1, med intressanta historiska bilder till presentation av Anders Linnér innan kamratföreningsordföranden Christer Salsing tog till orda. Till ett stort bildmaterial
levererade han en uttömmande beskrivning av Första flygeskaderns historia från etableringen vid 30-talets slut till nedläggningen 1995.

Uppgiften för E 1 var i första hand ledning av attackflyget i västra Sverige, och som direkt underställt ÖB var en ofta använd benämning ÖB:s klubba.

Forskningsledaren Tony Axelsson från Göteborgs universitet redogjorde för arbetet att tillsammans med ett antal arkeologistudenter dokumentera de fysiska återstoderna av ledningsplats Björn nära Skara. Fram till det Wennerströmska förräderiet var anläggningen så hemlig att inga övningar fick bedrivas där, men efter röjandet blev den uteslutande övningsplats medan den skarpa verksamheten förstås måste flyttas.

Ceremoni

Efter intagande av kaffe och överflygning med Tp 84 Hercules omgrupperade styrkan från inledningen i en hangar till väster Parkmässen, där vädret nu slagit om från grått till leende solsken och högsommarvärme.

Inramat av trumpetfanfarer och spelning av Första flygeskaderns marsch nedlade generalmajor Helgesson och Christer Salsing en krans till minne av E 1. Med en tyst minut hedrades också de eskadern tillhöriga medarbetare som gått bort.

Reporter och fotograf från Nya Lidköpingstidningen fanns på plats och tidningsfolket förundrade sig storligen över den vackra och fridfulla miljö som kan finnas på denna gamla plats, trots egenskapen av högteknologisk försvarsanläggning.

NLT fick också del av flygvapenchefens syn på omvärldsläget och Sveriges position kontra förändringar på nära håll. Han välkomnade också det återinförande av värnplikten som börjat diskuteras och sedan dess också förordats av regeringens utredare i frågan.

Senare har flygvapenchefen också besökt F 6 i Karlsborg samt på Säve F 9 och 2. hkpdiv i motsvarande ärende.

Västergötlands museum i Skara arrangerar i oktober en månadslång utställning om E 1 ledningsplats Björn. Utställningen invigdes av Christer Salsing den 1 okt och pågår alltså månaden ut.