Verterandagen

2014-04-23

Veterandagen den 29 maj

Medlemmar i kamratföreningar är välkomna att delta i veteranceremonin på Veterandagen den 29 maj. Ceremonin börjar klockan 1430 vid Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Vid ceremonin medverkar ÖB Sverker Göranson, Kung Carl XVI Gustaf, Prins Carl Philip med flera. Innan och efter ceremonin finns det möjlighet att titta på en utställning där även övriga veteranmyndigheter som MSB, Sida, Folke Bernadotteakademin, Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen och Försvarshögskolan deltar.

Försvarsmakten visar bland annat stridsbåt 90, stridsfordon 90 och helikopter 16, Black Hawk.