HAW och US EUCOM

2019-04-07

Vår hedersmedlem Fredrik Hedén berättade för ett 40-tal medlemmar i kamratföreningen och GEFS om sin medverkan i uppbyggnaden av Heavy Airlift Wing på Papa-basen i Ungern.

På basen finns tre C-17 Globemaster som opereras av tolv länder. F 7 har cirka 25 anställda placerade på basen. Med familjemedlemmar är det cirka 75 svenskar som bor i Papa. Sverige har köpt 550 flygtimmar/år för strategiska transporter med C-17. Avtalet tecknades 2008 och sträcker sig över 30 år.

Den först levererade C-17 lufttankas på väg till Papa.

Efter en god smörgås och kaffe fortsatte Fredrik med att berätta om sin tid som Sveriges första sambandsofficer vid US European Command. Amerikanarnas stab för sina drygt 60 000 man i Europa är förlagd till generalfältmarskalk Erwin Rommels före detta stabsbyggnad i Stuttgart.

Vår ordförande Nils Ullgren tackade Fredrik Hedén för mycket intressant föredrag och överlämnade diplom och en flaska punch producerad i Lidköping. Rune Pettersson framförde tack från medlemmarna i GEFS.